Servei acollida Matí

SERVEI D’ACOLLIDA DEL MATÍ 

Servei que s’ofereix només per a les famílies associades a l’AMPA i que estan al corrent de la quota de pagament.

De dilluns a divendres de 8h a 9h.

Preu provisional del Servei durant els mesos de febrer, març i abril:

– Ús habitual: 40€ mensuals

– Dia esporàdic: 5€.

– En cas de superar els 8 dies esporàdics, es cobraran 40€.

Preu del Servei en cas de fer-ne ús a partir de les 8.30h (provisional també per als mesos de febrer, març i abril):

– Ús habitual: 20€ mensuals

– Dia esporàdic: 2,5€.

– En cas de superar els 8 dies esporàdics, es cobraran 20€.

*A partir de l’abril es valorarà si es mantenen aquestes quotes.