Servei acollida Matí

SERVEI D’ACOLLIDA DEL MATÍ 

  • Servei que s’ofereix només per a les famílies associades a l’AMPA i que estan al corrent de la quota de pagament.

De dilluns a divendres de 8h a 9h.

Preu provisional del Servei durant els mesos de novembre, desembre i gener:

– Ús habitual: 40€ mensuals

– Dia esporàdic:  5€.

– En cas de superar els 8 dies esporàdics, es cobraran 40€.

*A partir de febrer es valorarà si es mantenen aquestes quotes.