Servei acollida Matí

Servei que s’ofereix només per a les famílies associades a l’AMPA i que estan al corrent de la quota de pagament.

De dilluns a divendres de 8h a 9h.

Preu si se’n fa ús abans de les 8:30h

– Ús habitual: 40€ mensuals 

– Dia esporàdic: 5€.

– En cas de superar els 8 dies esporàdics, es cobraran 40€.

Preu si se’n fa ús a partir de les 8.30h 

– Ús habitual: 20€ mensuals

– Dia esporàdic: 2,5€.

– En cas de superar els 8 dies esporàdics, es cobraran 20€.